Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů e-shopu Zembag.cz

 1. Společnost Terpenix s.r.o., se sídlem Kamýcká 1777/31, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO 02365855, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 33539 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo
 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.
 3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Terpenix s.r.o., se sídlem Kamýcká 1777/31, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO 02365855 tedy správcem osobních údajů.
 5.  Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé: 
  • Poskytovatel služby Upgates, provozované společností EVici webdesign s.r.o., sídlem Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina, IČO: 28598661;
  • Poskytovatel služby Baselinker, provozované společností BaseLinker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sídlemPlac Solny 15, 50-062 Wrocław, Polsko,  IČO 383907714;
  • Přeprava a doručování záslicek, Česká pošta, s.p., sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1, IČO 47114983;
  • Přeprava a doručování záslicek, Zásilkovna s.r.o., sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00, Praha - Libeň, IČO 28408306;
  • Přeprava a doručování záslicek, PPL CZ s.r.o., sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, IČO 25194798;
  • Přeprava a doručování záslicek, General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., sídlem Průmyslová 5619/, 586 01 Jihlava, IČO 28408306;
  • Přeprava a doručování záslicek, Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., sídlem Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, IČO: 61329266;
  • Poskytovatel služby Heureka, Heureka Shopping s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8, IČO 02387727;
  • Vedení účetnictví a daňové evidence, ensemble s.r.o., sídlem Stará cesta 13/8, Braník, 147 00 Praha 4, IČO 09873376;
  • Poskytovatel vychystávácích služeb, zabalto s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha, IČO: 09698361.
 6. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.
 7. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@terpenix.cz nebo eshop@zembag.cz  
 8. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.zembag.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
  • základní funkčnosti webových stránek
  Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
  • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Ireland Limited, společnost založená a provozovaná dle právních předpisů Irska, Registrační číslo: 368047 / DIČ: IE6388047V,Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Logy požadavků HTTP mohou být používány softwarem Google Tag Manager. Více o softwaru Google Tag Manager v dokumentu Soukromí a bezpečnost údajů.
  • Poskytovatel služeb společnosti META, Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, IrskoÚčel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování, jejich použití společností Facebook a také práva a možnosti nastavování ochrany soukromí uživatelů, které s nimi souvisí, můžete najít na odkazu Politika důvěrnosti Facebooku.
  • Poskytovatelem služby LEADHUB, provozované společností, Leadhub s.r.o., IČ: 044 66 683, se sídlem Štefánikova 16/29, Smíchov, 150 00 Praha 5.
 9. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz, ID datové schránky qkbaa2n)

Poslední aktualizace 20. 4. 2024