Terpenix - protected by nature

Společnost Terpenix s. r. o. vznikla v roce 2013 jako první spin-off firma při České zemědělské univerzitě v Praze. Naši odborníci mají dlouholeté zkušenosti v oblasti vědy a výzkumu právě díky působení na ČZU, se kterou úzce spolupracujeme.

Společnost je zaměřena na využití potenciálu přírodních látek z rostlin.

Protected by Nature toto pojetí znamená snížení současného nadužívání syntetických chemických látek používaných v zemědělství a v potravinářství při ochraně rostlin, ve výživě hospodářských zvířat nebo při ošetřování zemědělských produktů a potravin. Klíčem je použití přírodních látek, zejména silic, které dokáže poskytnout více prostoru ekologickému zemědělství bez negativního dopadu na životní prostředí, zvířata, a na zdravotní stav lidské populace.